مشخصات فایل(پایان نامه کارشناسی ارشد الموت ،از انقلاب مشروطه تا پهلوی اول)

پایان نامه کارشناسی ارشد الموت ،از انقلاب مشروطه تا پهلوی اول|32019707|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد الموت ،از انقلاب مشروطه تا پهلوی اولمقدمه :
الموت با توجه به موقعیت استراتژیک و وضعیت آب و هوایی و وجود منابع طبیعی خدادادی مسبوق بی سابقه می باشد و از نظر قدمت تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وجود قلاع متعدد و آثار باستانی که هر کدام از این آثار خود نشانگر این حقیقت است.که منطقه الموت از دیرباز مورد توجه بوده است.
و دژ الموت که به نام آشیانه عقاب معروف است خودگواه این مدعا است.این منطقه برای سلاطین و حاکمان آنروز از اهمیت ویژه ای برخوردار بود ، ویژگی مهم دیگر الموت ارتباط آن با مناطق شمال ایران از جمله گیلان و دیلمان و مازندران می باشد که در زمان مشروطه این ارتباط کاملا مشهود می باشد این روابط را می توان به مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ... اشاره کرد که مردم الموت برای کسب و کار و امرار معاش زندگی به این شهرها عزیمت می کردند و حتی در آنجا تشکیل خانواده می دادند.
مهمترین مساله ای که باید به آن اشاره کرد. حوادث و رویدادهای انقلاب مشروطه و حتی قبل ازآن است که قشون روس و رودهای آنها اقصی نقاط ایران مخصوصا شهرهای آذربایجان شرقی(تبریز) گیلان، مازندران، تهران،مخصوصا قزوین را می توان نام برد که بیشتر در هجوم قشون روسها قرار گرفت.
در زمان مشروطه و قبل از آن پادشاهان حاکمانی در هر یک از مناطق ایران به ویژه ، قزوین برای خود گماشته بودند که بر امورات قزوین شهر و مناطق حکمرانی می کردند. در زمان محمدعلی شاه قاجار شخصیتی که به عنوان حاکم بر امورات قزوین نظارت داشت عزالدوله بود که برای خود ملک و املاکی در الموت در روستای زوارک فراهم نموده بود. که پسرش عین السلطنه مامور حفاظت از املاک پدر بود.
در تحقیق فوق به موضوعات مختلف الموت در زمان مشروطه اشاره گردیده هجوم روسها به قزوین تاثیراتی را به جای گذاشته که برهه ای از زمان وضعیت اقتصادی مردم الموت از طرف حاکمان –اخذ درصدی از درآمد مردم به عنوان حق حاکم باید توسط گماشتگان به ارباب برگردد.

-دخالت حاکمان در امورات زندگی مردم و حتی در مسائل خانوادگی تصویب یکسری قوانین پیش و پا افتاده جهت اجرا توسط مردم. هر حاکمی که توسط شاه مامور نظارت و پیگیری مشکلات مردم برگزیده می شد بر اساس منافع شخصی خود عمل می کرد و قانون چماق را سر لوحه کار خود قرار می داد و برای مدتی که در آن منطقه حکومت می کرد جز دستورات مافوق و بکار بردن کارهای سلیقه ای سود و --- برای مردم نداشت.

عین السلطنه یکی از شخصیتهایی بود که نفوذ خوبی در منطقه داشت و تا حدی می توان ایشان را فرد مثبتی داشت چون فردی با سواد بود و با استعداد و در میان مردم از محبوبیت خوبی برخوردار بود و در خاطرات خویش مسائل مختلفی را در یادداشت های خود ثبت کرده است که در شرح پژوهش به آنها اشاره خواهد شد.

تسلط حاکمان بر منطقه و تصرف زمینها و سایر املاک مردم الموت توسط در مورد مشروطه و مشروطیت به یکی از افرادی چون سردار اسعد عزالدوله، محمد ولی خان تنکابنی و سایر افراد مستبد عرصه را بر زندگی مردم تنگ نموده بود.

قیام شجاعانه دهقانان الموت به رهبری جلال بیک کلانی الموتی دست حاکمان جور و ستم را قطع نموده بود و این قیام مسلحانه و جوانمردانه توانست ارباب رعیتی را از بین ببرد و امید حیات را به مردم الموت برگرداند و آنها را از دست غاصبان سلطنتی نجات دهد.

مطالب دیگر:
بررسی سازمان تأمين اجتماعي و خدمات آن و مروری بر اداره آنبررسی عملیات كنسرو سازي و ابزار آن و مروری بر کنسرو سازی ماهی و راندمان آنبررسی شبكه کامپیوتری و اجزای آنبررسی راهنمايي و رانندگي و قوانین و توصیه ها آنبررسی تكنولوژي صنعتي ديگ هاي بخار و كاربرد آنهابررسی شرکت ايران خودرو و تاریخچه و فعالیتها و محصولات آنبررسی مديريت گذر نامه و نظارت بر اماكن عموميتجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانیبررسی برق و الکتریسیته و اجزا و تولیدآنبررسی سخت افزار كامپيوتر و اجزای و انواع هر یکبررسی اصول كار با محيط اصلي Microsoft wordبررسی طرح خدمات کامپیوتری و توجیه فنی و اقتصادی آنبررسی مفهوم فضا و فضا در معماری و بررسی انواع و عناصر آنبررسی ایمنی دربرق وکار با قسمتهای مختلف سیستم برق و مروری بر قسمتهای اداره برق و وظایف و تجهیزبررسی شبکه وسیع انرزی الکتریکی و اجزای آنبررسی فرآيند توليد چریانی و انبارداری و مراحل آنبررسی مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت و ویژگیها و مزایای آنبررسی ترويج و آموزش كشاورزي و اهداف و خصوصی سازی آنکاربرد چوب در ساختمان ها و پلهابررسی روش های منظرسازی و طراحی فضای سبز و طراحی شهریمروری بر آزمایشهای تكنولوژي بتنمراحل تخريب و آماده سازي زمين و تجهيز كارگاه و ساخت و اجراي بتن و قالب بندي و آرماتوربندي و سقفبررسی شهرداري شهرستان شيروان و واحد عمران و فضاي سبز آنبررسی منازعات اجتماعي و حوزه های سیاست و مسائل اجتماعی در ايرانبررسی شرکت بلندپایه و معرفی پروژه احداث سازه، تأسیسات و معماری ایستگاه B4 متروی تهران