مشخصات فایل(تحقیق پیرامون تاريخ تحولات كيفري بعد از مشروطه)

تحقیق پیرامون تاريخ تحولات كيفري بعد از مشروطه|39014723|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق پیرامون تاريخ تحولات كيفري بعد از مشروطه

مقدمه:
پژوهش د رحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز
است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا
زماني بيشتر به نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه
كنيم دربارة‌نظام قضائي عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين
يافتهاست كه براساس منابع محدود و علايم به جامانده از روزگاران باستان
تصوير نسبتاً‌روشني از نظام قضائي عهد باستان به دست مي دهد .
دردورة‌اسلامي
نيز آثار نسبتاً‌جامع و كاملي در خصوص نهاد دادرسي به رشته تحرير درآمده
است ولي بعد از مشروطه اثري كه مقام قضائي اين دوره را به طور مستقل مورد
مطالعه قرارداده باشد به چشم نمي خورد بنابراين اطلاعات مربوط به نظام
قضائي اين دوره در كتابهاي تاريخي ، مجلات حقوقي ، روزنامه ها ،‌مذاكرات
مجالس قانونگذاري ، اسناد و مدارك تاريخي پراكنده است بنابراين انجام يك
تحقيق كامل در اين مورد ضروري به نظر ميرسد .

فهرست مطالب :
مقدمه : اهميت تحقيق
پيشگفتار : اهمست تاريخ حقوق
مقدمات جنبش مشروطه در ايران
از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي
الف – درآمد
ب- دوران پايان قاجار ( اوضاع قضائي و دادرسي)
ج – عصر مشروطه
ج-1- فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه
ج-2- اصل دو درجه بودن رسيدگي
ج –3- اصل انفصال ناپذير بودن قضات
ج –4 – تعدد يا وحدت دادرس
ج – 5- علني بودن محاكمات
د – تشكيلات قضائي
د – 1- تشكيلات قضائي
د-2- محاكم جز
الف – محكمه پليس
ب – محكمه جزا
ج – دادگاه جنائي
د – محاكم اداري
ه – محاكم نظامي
ح – اصلاحات
ظ – نتيجه
نظام قضائي در دوره پهلوي
فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين
مبحث اول : انحلال عدليه
گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه
مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين
فصل دوم : تشكيلات قضائي
گفتار اول : محاكم عمومي
گفتار دوم : محاكم اختصاصي
مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي
مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي
گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيت درد دستگاه قضائي
گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي
گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي
1جهت گيري كلي قوانين حقوقي و قضائي
2قوانين شكلي – قانون اصول محاكمات جزايي
3قوانين ماهوي
2-1- قانون مجازات عمومي
4فقدان امنيت و عدالت قضائي
5تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان
فهرست منابع و ماخذ


مطالب دیگر:
📚تحقیق تصمیم گیری به کمک مراحل حل منطقی مسئله📚تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی📚پاورپوینت قلم نوری (Light Pen)📚پاورپوینت كارآفريني📚پاورپوینت كارگاه آموزشي روش تحقيق📚پاورپوینت كدگذاري حوادث و سوانح📚پاورپوینت كمپوست آسان📚پاورپوینت کاربرد شبکه های عصبی در پردازش سریهای زمانی📚پاورپوینت کارآفرینی و انواع آن📚پاورپوینت کاربرد شرح حال و معاینه بالینی برای تشخیص کمردرد📚پاورپوینت کاربردهای منطق فازی در مدل سازی📚پاورپوینت کارت گرافيک و مانيتور📚پاورپونت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت📚پاورپوینت کارگاه ایمن سازی📚پاورپوینت کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS📚پاورپوینت کالیبراسیون📚پاورپوینت کامپیوترهای قابل پوشیدن📚تحقیق مديريت ترافيك و كنترل آن📚تحقیق بررسی عملکرد دولت📚تحقیق عوامل موثر بر توانایی هماهنگی و کنترل تصمیمات بازاریابی بین المللی📚تحقیق رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش های تكنولوژي📚تحقیق رهبري در سازمان📚تحقیق رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد📚تحقیق جو سازماني📚تحقیق سازمان تجارت جهانی (WTO)