مشخصات فایل(پروپوزال عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان)

پروپوزال عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان|41007673|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع پروپوزال عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان

عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان در شهرستان نورآباد ممسنی

پروپوزال کامل کارشناسی ارشد

انجام این پژوهش جهت دادن به این مسأله می باشد كه عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان در شهرستان نورآباد ممسنی كدام است؟ در بین تمامی نهادها و سازمان های اجتماعی، خانواده مهم ترین و ارزشمندترین نقش ها را داراست و می توان گفت خانواده كوچك ترین نهاد اجتماعی است. افراد از سوی خانواده گام به عرصه هستی می نهند و جامعه نیز از تشكیل افراد هستی و قوام می یابد. به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامتی كند اگر از خانواده سالم برخوردار نباشد. (ساروخانی، 1370: 11).

طبق اعلامیه كمیسیون مقام زن خشونت علیه زنان به معنای هر عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت است كه سبب بروز یا احتمال بروز آسیب های جسمانی، جنسی، روانی یا رنج و آزار زنان، از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی محرومیت های اجباری یا اختیاری از آزادی یا رنج و آزار زنان، در زندگی عمومی یا زندگی خصوصی می گردد. (ملارودی، 1385، ص 35) تا 3 دهه قبل جامعه شناسان خشونت در خانواده را امری استثنایی قلمداد می كردند و آن را خاص خانواده هایی می دانستند كه دارای مشكلات اقتصادی، سطح فرهنگی پائین و شرایط بحرانی مانند طلاق بودند.


مطالب دیگر:
ماشین برداشت پنبهماشین تراشماشین های تورینگ، تشخیص پذیری و تصمیم پذیری زبان هاماشین‌كاری با جت آب وذرات سایندهماشینهای خاکورزی و کاشتماكروارگونوميمالکیت زمانیماموريت،اهداف، برنامه ها و اولويتهامانومترماهماهواره های مخابراتیمایع مغزی نخاعی CSF  مایکروسافتماياهامباحث ترممباحثی در سينتيک تولید آهنمباحثي از نظام هاي سلامت و هماهنگیمباحثي پيرامون دولت الكترونيكيمبانی استاندارد ISO 140012004مبانی اینترنتمبانی آتش و احتراقمبانی آتشمبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی علیه السلاممبانی تجارت الکترنیکمبانی تولید در رادیو و تلویزیون