مشخصات فایل(بررسی مبدلهای صفحه ای CBE و ساختار و کاربرد آنها)

بررسی مبدلهای صفحه ای CBE و ساختار و کاربرد آنها|30017031|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع بررسی مبدلهای صفحه ای CBE و ساختار و کاربرد آنها

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 29

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول : معرفی مبدل های صفحه ایساختار مبدلهای صفحه ای CBE 6انواع صفحات وشیار(کانال) های مبدل هایCBE 9مدلهای مختلف جریان 9جریانهای سیال همسووناهمسو 10فصل دوم : برخی از کاربردهای مبدل های صفحه ایبخش اول : اوپراتورها 14اواپراتورها CBE 14اوپراتورها : مبدل های CBE مدل V 16بخش دوم : کندانسورها 18مدل های اوپراتور قابل استفاده به عنوان کندانسور 20فصل سوم : اطلاعات کاربردیصافی (رسوب گیر)ها 23عایق کاری 23جلوگیری از یخ زدگی 24یخ زدایی به روش سیکل معکوس (پمپ های حرارتی) 25سیستم نامگذاری و شرایط عملکرد 25راهنمای نصب 27توصیه های کلی در هنگام نصب مبدل حرارتی CBE 27منبع ......29 

فصل اولساختار مبدلهای صفحه ای CBEانواع مختلفی ازمبدلهای حرارتی CBE براساس ترکیب مواد ، حدودفشارکارکردو نحوه عملکردآنها وجود دارد .ماده استانداردی که برای ساخت مبدلهای فوق مورد استفاده قرار می گیرد،استیل ضدزنگ می با شد . اتصال صفحات به وسیله مس یا نیکل و به روش جوشکاری تحت خلاء انجام می شود .مواد اصلی مورداستفاده در ساخت این مبدلها، مشخص کننده نوع سیالاتی هستندکه درآنهاقابل استفاده می باشند . مثالهای معمول در این رابطه عبارتند از : روغن سنتزی ومعدنی ،حلالهای ارگانیک ،آب ( به جز آب دریا ) مخلوط های آب و گلایکول( اتیلن یا پروپلین گلایکول)و مبردها( مانندHCFC).تو جه به این نکته ضروری است که چنانچه از امونیاک استفاده شود ، مبدل حرارتی CBEباید از نوع جوشکاری شده با نیکل باشد . صفحات جلوی مبدلهای حرارتی CBE ساخت شرکت SWEP به وسیله یک پیکان مشخص می شوند.این علامت یا به صورت حک شده ویا به صورت برچسب روی بدنه مبدل دیده می شوند. دلیل نصب این علامت ،مشخص نمودن قسمت جلوی مبدل CBEو محل قرارگیری مدارهای داخلی وخارجی می باشد. هنگامی که روبروی مبدل قرارمی گیریم وجهت پیکان روبه بالاست ،دهانه های سمت چپ (F1 در بالا وF3 در پائین ) مدارداخلی و دهانه های سمت راست ( F2 در بالا وF4 در پائین) نشان دهنده مدارخارجی مبدل هستند. مدارخارجی افت فشارکمتری خواهدداشت