مشخصات فایل(منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟)

منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟|39007151|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟

بخشی از متن:

آداب و مهارت­های مذاکره

برای داشتن مذاکره­ای بهتر، مؤثر و موفق موارد زیر را باید رعایت نمود:

داشتن صداقت

داشتن صبر و حوصله

رعایت ادب و احترام (حریم­ها و حرمت­ها)

رعایت آراستگی ظاهری

داشتن انصاف

آشنایی با فرهنگ­ها

انتخاب محل مذاکره

آشنایی با روان­شناسی عمومی (شخصیت)

هنر سخنوری

چهره­شناسی

برقراری ارتباط مؤثر