مشخصات فایل(اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی برق سال 95)

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی برق سال 95|40191651|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی برق سال 95


شامل 70 سوال تخصصی


مناسب برای شرکت کنندگان آزمون استخدامی رشته برق.