مشخصات فایل(خلاصه فصل هفتم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان فرضیات بدیهی حسابرسی)

خلاصه فصل هفتم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان فرضیات بدیهی حسابرسی|40262447|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع خلاصه فصل هفتم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان فرضیات بدیهی حسابرسی

شامل:

مقدمه

بدیهی فرضیات ماهیت

حسابرسی فرضیات بدیهی

فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی

فرضیات بدیهی رفتاری حسابداری

فرضیات بدیهی کارکردی حسابرسی

تایید، اثبات و گواهی