مشخصات فایل(کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران.)

کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران.|50176313|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران.
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران


دوره کارشناسی ناپیوسته حسابداری


فرمت فایل: ورد


تعداد صفحات: 46


فهرست


مقدمه


فصل 1 )


تاریخچه مرزنشینان خراسان


تاریخچه شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران


محل فعالیت کارآموزی


مساحت محل کارآموزی


تعداد پرسنل


موضوع شرکت


نوع فعالیت


انواع خدمات


مالکیت در اقتصاد شرکت


ترکیب مدیران


اهداف شرکت


کلیات تشکیل شرکت های تعاونی


تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی و نحوه ثبت حسابداری آنها


تقسیم سود در شرکت تعاونی


چارت سازمانی شرکت


فصل 2 )


گزارش فعالیت های انجام شده در مدت کارآموزی


گزارش فعالیت ها به صورت روزانه


گزارش فعالیت ها به صورت هفتگی


گزارش فعالیت ها به صورت ماهانه


سیستم حسابداری شرکت


نرم افزار حسابداری شرکت


ارزیابی بخش های مرتبط با فعالیت کارآموزی


فصل 3 )


نتیجه گیری


پیشنهادات


ضمائم و پیوست هامقدمه :


تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی است . در اصطلاح لغوی تعاون به معنای کمک و همکاری ، تشریک مساعی در رفع نیازمندیهای همگانی می باشد که در بالاترین حد خود به عنوان یک سازمان اجتماعی بالاترین حد تفکر نوع دوستانه را پدیدار می نماید و تجلی کار آن نهضت تعاون جدید است که با تلاش های پیگر و انسان دوستانه افرادی همچون رات اون ، دکتر ویلیام کینگ از انگلستان و سن سون و چارلز فوریه از فرانسه و هزاران تلاشگر دیگر در واکنش به نابسامانی های ناشی از نظام صنعتی صورت گرفت ، و بالاخره در انگلستان تشکیل شرکت تعاونی پیشگامان عدالتخواه را چندین نقطه عطفی که نهضت تعاون را به عنوان نوعی مکتب اجتماعی ، اقتصادی با اصول و آرمان های مشخص ثبت نمود .


تاریخچه مرزنشینان خراسان :


خراسان با مساحت 313000 کیلومتر وسعت ، برزگترین استان کشور می باشد که از طرف شمال شرق کشور 750 کیلومتر مرز مشترک ،کشورهای افغانستان و ترکمنستان را دارا است .


در قدیم الایام به لحاظ فرار داشتن مسیر جاده ابریشم خراسان ازاهمیت ویزه ای در زمینه تجارت و صادرات مرزی برخوردار بود .


مرزنشینان این مناطق بخاطر برخورد با کاروانها و بازرگانان ، با ملیت و معاشرت و فرهنگ های متفاوت و متمایز ملل آشنایی یافته اند ، لذا از شخصیت ویژه و با ثباتی و حتی متمایز برخوردارند و علی رقم محرومیت و استضعاف و کمبود امکانات رفاهی صرفاً به لحاظ عرق میهن دوستس و عزت و رمزداری از این مناطق گاهاً با آب و هوای نامناسب و متغیر سکنی گزیده و روزگار را سپری می کنند .


مرزنشینان با زندگی در این مناطق وسوسه عده ای سود جو و دنیا پرست که با تشکیل باندهای درون مرزی و برون مرزی با عوامل غیر بوهی به امر قاچاق اشتغال دارند مبارزه و به لحاظ تداوم و تحکیم مقابله به مثل با آنان مبادلات مرزی مشروع را کار خود دانسته و با اختصاص سهمیه ارزی برای مرزنشینان بسترسازی مناسبی برای کسب و کار قاونونی و شرعی از اشتغال زایی مثبت و سازنده فراهم نموده است .


همانطور که از سالیان دور در سایر استان ها طرح مبادلات مرزی به اجرا در آمده بود ، با پی گیری های استانداری محترم استان خراسان درسال 1377 سهمیه ارزی مرزنشینان خراسان برقرار گردید و حسننظر مدیریت محترم اداره کل تعاون و وصاطت بی شائبه کارشناسان محترم اداره تعاون خراسان و ادارات تعاون شهرستان ها در همان سال 18 شرکت تعاونی مرزنشینان درسرتاسر نقاط مرزی استان تأسیس گردیده و قسمت نظارت هیأت محترم اجرایی مرکب از استانداری و ادارات کل تعاون و اداره کل بازرگانی و ناظر محترم گمرکات سهمیه ارزی سال 77 جذب گردید .